Реализирани проекти

Chapter - Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание

Продължителност: 01 декември 2016 г. – 30 ноември 2018 г.

Номер на проекта: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176

Партньори по проекта

Водеща организация

 • Фондация “П.У.Л.С.”, България

Партньори

 • Фондация “Еврис”, Исландия
 • Фондация “ADFP” - Assistance, Development and Professional Training, Португалия
 • Национална мрежа за децата, България
 • "Hope For Children" CRC Policy Center, Кипър

chapter logos

Вижте: Международен екип, осъществяващ проекта

Цели

 • да се повишат знанията и уменията на авторитетите в областта на ефективното и позитивно родителство и възпитание по един приемлив, конструктивен и изпълващ начин;
 • да се изгради единна методология за представяне на проблема и преосмисляне на телесното наказание;
 • да се повиши общата осведоменост на обществото за трудните преживявания и последствия, които телесното наказание оказва върху децата и юношите;
 • да се проучат и пренесат "най-добрите практики" на международно ниво в 3 държави-членки на Европейския съюз (България, Кипър и Португалия), със силна възпитателна патриархалната концепция;
 • да координира усилията на различни социални структури и общности да работят в посока на законодателни промени и на практика да се елиминира проблема.

Дейности

 • пренасяне и пилотиране на исландския опит;
 • създаване на програма за обучение на обучители;
 • провеждане на 4 дневно обучение на обучители;
 • разработване на методология и програма за обучение за работа с деца, родители и професионалисти за защита срещу телесното наказание над деца;
 • скрининг сред големите групи от деца и млади хора (преди и след) с помощта на фокус групи и интервюта;
 • провеждане на обучителни семинари с деца, родители и професионалисти;
 • изграждане на мрежи, подкрепа при изпълнение на мултидисциплинарен подход за подпомагане на деца, засегнати от телесното наказание;
 • национално представително проучване на ситуацията в България и Португалия;
 • национални информационни кампании в България, Кипър и Португалия.

Очаквани резултати

 • осъществяване на идеята за пренасяне на исландската практика в България, Кипър и Португалия.

Специализираните услуги за подкрепа ще:

 • подобрят знанията, уменията и разбирането си на правата на децата;
 • изградят мрежи за защита на децата срещу телесното наказание;
 • възприемат единно разбиране по отношение на телесното наказание и закрила на децата в България, Исландия, Кипър и Португалия;
 • работят по утвърдени методики за обучение на деца, родители и професионалисти.

По-широката група от професионалисти ще:

 • имат достъп до качествени, иновативни и обучителни ръководства / ресурси;
 • имат достъп до нови доказателства за въздействие на програмите.

Децата, засегнати от телесно наказание ще:

 • имат предоставени правомощия да опазят себе си и връстниците си в безопасност;
 • намалят рисковете от бъдещи виктимизация;
 • развият знания, умения и система за подкрепа.

Младите хора, бъдещите родители и обществото ще:

 • имат достъп до брошури и други материали, създадени за тях;
 • имат познания за начините на защита срещу телесното наказание и подкрепящите услуги;
 • възприемат разбирането, че телесното наказание е нарушение срещу правата на децата;
 • усетят видима промяна на отношението на обществото по отношение на телесното наказание;
 • бъдат подтикнати към промяна на отношението/политиката чрез сенсибилизиращи обучения и кампании.

Вид и брой на лицата, които ще се включат в проекта

Професионалисти

 • 90 представители на специализирани услуги за подкрепа в България, Кипър и Португалия;
 • 90 представители на учителите в България, Кипър и Португалия;
 • 20 специализирани услуги за подкрепа на НПО, обучени обучители;
 • 400+ професионалисти (разпространение).

Деца и млади хора

 • 300 деца на възраст 4-6 години - обучени;
 • 300 млади хора (8-12 години) - обучени;
 • 300 млади хора (бъдещи родители) на възраст 18+ години - обучени;
 • 300 родители - обучени;
 • 200 + деца, засегнати от телесно наказание;
 • 2000 + деца, млади хора, бъдещи родители и др (чрез разпространение).

Очаквани резултати в цифри

 • 1 наръчник за обучители (адаптиран за 3 контекста в България, Кипър и Португалия);
 • методология за обучение на обучители;
 • обичителна методология за професионалисти и учители;
 • методология за работа с деца на възраст 4-6 години;
 • практическа методология за работа с ученици от начално ниво на образование;
 • практическа методология за работа с бъдещи родители;
 • 2 национални изследвания / 2 екшън рисърч доклада / национални информационни кампании в България, Кипър и Португалия;
 • обучени 90 специалисти от подкрепящи услуги / обучени 90 учители;
 • 3 вида брошури/постери и листовки (на български, гръцки и португалски);
 • обучени 900 деца и млади хора по създадените методики / обучени 300 родители по създадена методика / подкрепени 200 деца, засегнати от телесно наказание;
 • 2 филма на исландски, български, гръцки, португалски / уеб платформа на английски, български, гръцки и португалски) / 4 уебинара на английски.

 

Резултати от проекта и постижения - вижте статията.

 

Публикации

book sВсички материали, създадени в рамките на проекта на български език, можете да намерите в нашата библиотека.book sСъздадените брошури, наръчници и материали на португалски език са достъпни тук.book sНаръчникът за обучители на гръцки език е достъпен тук.

 

book sМИКРОАНАЛИЗ относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца в България

 

book sMICROANALYSIS based on preliminary study of attitudes about the corporal punishment of children in Bulgaria

 

book sCorporal Punishment in Portugal

 

book sCorporal Punishment in Cyprus

 

 


Публикацията е направена с финансовата подкрепа на програма Права, Равенство и Гражданство на ЕС. Съдържанието на публикацията е отговорност на нейния автор и не може да бъде приемана като официална позиция на ЕК.
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional
Repression / Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search