Фамилно консултиране

Фондация П.У.Л.С. предлага:

 • семейно консултиране и терапия за справяне с ефектите от преживяно насилие, сексуална или емоционална злоупотреба
 • семейно консултиране и терапия като последваща грижа след напускане на Кризисния център и останалите програми на организацията
 • семейно консултиране и терапия като съпътстваща грижа, когато клиентът участва в други програми на организацията
 • семейно консултиране и терапия при изброените по-долу трудности и проблеми:
  • детето има училищни или поведенчески трудности
  • конфликти между децата/юношите в семейството
  • проблеми на родителстването във всички възрастови групи
  • трудности в двойката, конфликти между родителите
  • проблеми, възникващи при развод, раздяла, семейство с един родител, или семейство с втори родител
  • възстановяване на отношенията след птрживяване на травматични събития
  • един от семейните членове има хронични проблеми от типа на злоупотреба с алкохол, депресия и т.н.
  • болест или инвалидизиране на един от семейните членове
  • трудности и стрес при преминаване в нов етап от жизнения цикъл на семейството
Image

Семейната терапия се основава на вярването, че семейството е уникална социална система със своя собствена структура и модели на комуникация. Тези модели се определят от много фактори, като убежденията и ценностите на родителите, личностите на отделните семейни членове, влиянията от разширеното семейство и тези, предавани през поколенията. В семейната терапия:

 • проблемът при един от семейните членове се разглежда като симптом на по-широк проблем на цялото семейство (напр. поведенчески или училищни проблеми на детето). Той не може да се третира отделно, без да се взима под внимание семейния контекст, който благоприятства и поддържа симптома.
 • всяка промяна у един от семейните членове повлиява от една страна цялата семейна структура, и от друга страна всеки от семейните членове поотделно
 • семейната система има уникален потенциал да се справи с трудностите, но най-добър ефект в терапията се постига тогава, когато всички семейни членове участват и поемат отговорност

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search