Дарители и партньори

Фондация „П.У.Л.С.” от 20 години работи по проблемите на насилие основано на пола, равнопоставеност, деца с проблемно поведение и в риск, дисфункционални семейства; хора, употребяващи психоактивни вещества, млади хора с рисково поведение, ромска общност. Организацията има съдадени редица програми за превенция, рехабилитация и застъпничество, които непрекъснато се оптимизират, и реализирани над 70 проекта в тази област.

Благодарим на донорските организации, които подкрепиха проектите на Фондация „П.У.Л.С.“, развитието и усъвършенстването на предлаганите програми и услуги.

Фондация “OAK”
Европейска комисия
Норвежки финансов механизъм (НФМ)
Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme
Globul Fund for Women
MAMA Cash
Програма Matra / Kap на Кралство Холандия
Open Society Institute - Sofia
Университет Бедфордшайър
WOMEN AGAINST VIOLENCE-EUROPE /WAVE/
Демократична комисия към посолството на САЩ
Алавида
Министерството на труда и социалната политика
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерството на здравеопазването
Министерство на правосъдието
Министерство на образованието, младежта и науката
Фондация „Екообщност“
Фондация за реформа в местното самоуправление
Фондация „Работилница за граждански инициативи“/ФРГИ/
Velux
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
BMZ
BCause
Кампания А21
Masonic Riders
Riders
Докови
Български фонд за жените
Българска хранителна банка
Български червен кръст
Британско посолство в България
Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни
Фондация “Приятели 2006”
Асоциация „Питър Пан“
Подкрепи.бг
1 процент
Ангели за България

Д-р Лео Кройц, GTZ

Изказваме изключителна благодарност на Д-р Лео Кройц от GTZ за подкрепата му към нашата организация и приноса му към каузата за балансирано общество без насилие в България.

 

Изказваме най-искрените си благодарности за ангажираността и присъствието, за активната гражданска позиция и професионализъм, както и за цялата подкрепа, която ни оказвате в посока позитивна промяна на нагласите на нашето общество.

Благодарим на всички компании, които подкрепят усилията на Фондация „П.У.Л.С.“ за свят без насилие.

Paysafe
Cortech
Eventure
Fuse Media
DM
OCADO
Колбасо
Перун
Райфайзен банк
Обединена българска банка
Танцова група „SWITCH”
omegasoft
L'Oréal Paris Бълга̀рия
Вланел
Сами-М
Зайо Байо
Фикосота Синтез ООД
Международен женски клуб София
Baringa
BNP Paribas

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search