Принципи и политики

Политиката за закрила на детето

Въведение

Нашата мисия е да работим за защита и утвърждаване правата на детето и за повишаване на благосъстоянието на децата. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение, да се гарантира, че децата имат права, израстват в сигурна и безопасна среда, среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни.

Ние потвърждаваме нашата вяра в правото на всички деца да бъдат защитени от всякакви форми на злоупотреба, липса на грижи, експлоатация и насилие, както е посочено в Конвенцията на ООН за за правата на детето от 1989.

Споделяме, че дискриминацията, предразсъдъците, или репресивно поведение или език във връзка с някоя от изброените не са приемливи: раса, култура, възраст, пол, увреждане, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.

Закрилата на детето представлява както корпоративна, така и лична отговорност. Всички служители на фондацията са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности.

Връзките и взаимодействието на Фондация “П.У.Л.С.” - гр. Перник с отделни лица и структури, за които бъде установено, че осъществяват взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Ние сме убедени, че трябва да бъдат предприети мерки за закрила на семействата от хора, които биха потърсили възможности за спечелване на доверието им и осигуряване на достъп до малки деца чрез дейността на организацията. Вероятността служители, дарители или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, като тя е отдадена на идеята да работи за тяхното предотвратяване.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Документи, политики

Споразумение за партньорство на регионалните структури в Пернишка област при случаи на домашно насилие, 2016

Споразумение за партньорство на регионалните структури в Пернишка област при случаи на домашно насилие, 2016

Изтегли / Download
ПРОГРАМИ И УСЛУГИ за 24 часова защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие и упражняващите насилие

ПРОГРАМИ И УСЛУГИ за 24 часова защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие и упражняващите насилие

Изтегли / Download
РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, 2016

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ, 2016

Изтегли / Download

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2022. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search