Младежки клуб "Да бъдем приятели"
към Фондация П.У.Л.С. стана на 20 години

Гледайте видеото

с нашата история

Фото галерия 20 години Младежки клуб

1999 - 2002 г.

Image

2012 - 2014 г.

Image

2003 - 2005 г.

Image

2015 - 2016 г.

Image

2006 - 2010 г.

Image

2017 - 2018 г.

Image

2011 г.

Image

2019 г.

Image

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” е доброволна организация на млади хора на възраст 12-18 г, част от програмата “Превенция на насилието” на Фондация “П.У.Л.С.”

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” дава алтернатива на младите хора да направят личен избор и да станат различни хора с интелект, позиция, чувствителност и идентичност.

Младежкият клуб “Да бъдем приятели” е създаден през 1999 г., непосредствено след създаването на Фондация „ П. У. Л. С . – Позитивни умения на личността в социума”- гр. Перник. Фондацията съществуваше на територията на града ни от по-малко от година, когато ние започнахме да се събираме в офиса й и заедно с нейния екип от психолози и юристи, и да говорим за насилието около нас, на което ежедневно ставахме свидетели.

Image

Мисия:

Да помагаме на младите хора да изграждат хармонични човешки отношения на равнопоставеност, разбирателство и толерантност.

Цели:

 • Да изграждаме нетърпимост у младите хора към формите на насилие в човешките взаимоотношения;
 • Да предоставяме помощ и подкрепа на деца и юноши, преживели насилие;
 • Да помагаме на младите хора да преосмислят и променят своето агресивно и нетолерантно поведение към другите;
 • Да информираме младите хора за формите и последиците от насилието;
 • Да предоставяме информация и да изграждаме умения сред нашите връстници за реагиране и противопоставяне на формите на насилие, на които стават свидетели.

Дейности:

 • организиране на младежки събития
 • организиране на кампании за анти-насилие в общността и сред връсници
 • опериране на Стаи на доверието – младежки центрове за информация и подкрепа на връстници, базирани в училище
 • организиране на групи за творчество
 • участие в обучения за разпознаване на насилието и насочване на връсници към услуги
 • участие в обучения по Резилианс
 • издаване на информационни материали
Image

Много поколения млади хора са участвали в младежкия през годините, някои от тях вече възрастни с отговорни професии, семейства, собствени деца. Понастоящем той се състои от около 30 доброволци, които се събират редовно всеки петък в офиса на Фондацията и обсъждат теми като добрите взаимоотношения с връстници, насилието в обществото, в семейството, в двойката, здравословните отношения и развитие, трафикът на човешки същества. Те планират инициативи и дейности сред своите връстници.

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search