Реализирани проекти

SUPPORTS – „Подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна грижа“

През 2019 екипът на Фондация „П.У.Л.С.“, гр.Перник, стартира работата си по нов двугодишен международен проект- SUPPORTS – „Подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна грижа“, финансиран от Европейската комисия.

Проектът се координира от Фондация „П.У.Л.С.“ и включва партньорство на 3 държави от ЕС - България, Португалия и Италия, които се обединяват в посока създаване на всеобхватни грижи за деца, напускащи институции от резидентен тип.

SUPPORTS PULSEОсновните цели, които SUPPORTS си поставя, са:
- Да се повишат компетенциите и уменията на специалистите, работещи в домове за настаняване;
- Да се създаде инструмент, основан на детски и динамичен мултидисциплинарен подход;
- Да се насърчава участието на децата, настанени в домове, имайки в предвид решения за техните реални и бъдещи условия;
- Да насърчава обмена на добри практики във всяка страна и сред европейските партньори;

Най-малко 2,7 милиона деца по света живеят в институционални грижи според последното проучване на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Статистиката показва, че броят на децата, лишени от родителски грижи, нараства.

Често децата се настаняват в места за алтернативна грижа без напълно да разбират защо и какво означава това и какво ще се случи с живота им в близко бъдеще. Изработването на информационен материал, предназначен за деца, настанени в домове, е една от целите на проекта. Информационният материал (кратки видеоклипове/ листовки с анимации) може да помогне на младите хора да вземат решения и да подобрят комуникацията си със своите попечители и социални работници, както и да разберат процеса на деинституционализация и да се подготвят за предстоящите промени. Внимание ще бъде обърнато на вече наличните информационни материали.

В рамките на проекта ще се проведат редовни семинари с деца, напускащи грижата. Предвижда се и създаването на Консултативна група от деца и младежи, които ще могат да се включат директно в различните фази на проекта.

SUPPORTS също така ще осигури обучение за всички професионални възпитатели (консултанти, педагози, социални работници, психолози, помощни специалисти) в три институции за резидентна грижа във всяка страна.
За да се гарантира устойчивостта на проекта, ще бъде осигурен обучител на обучители, който ще оказва подкрепа на професионалистите, работещи в домове за настаняване, пряко включени в проекта и ще се направи възможно възпроизвеждането на опита в други заведения след неговото приключване.

В съответствие с това проектът SUPPORTS ще разработи система от местни мрежи, които ще включват различни професионалисти и организации от образователната система, професионално обучение, пазар на труда, здравеопазване, социални услуги, жилищни и терапевтични услуги и ще предоставят различен набор от услуги за деца, напускащи резидентната услуга.

Целта на местните мрежи ще бъде да направят обществените услуги достъпни за младите хора и да се улесни тяхното социално включване чрез различни дейности като застъпничество на индивидуално ниво, кризисна интервенци, обучение на занаят, подкрепа и помощ при търсене на работа, намиране на жилище, обучение за организиране и управление на домакинството и независим живот във всички различни области.

 

Период на реализиране: януари 2019 - април 2021 година

Координатор: Фондация "П.У.Л.С." - България

Партньори: DCI - Италия  https://defenceforchildren.org/dci-italy/

CESIS - Португалия https://www.cesis.org/pt 

eu flagСъфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равенство и гражданство.

 

 

 

Основни резултати и продукти в България:

 • Повече от 70 обучени специалиста от 13 социални услуги в България
 • Над 40 деца от кризисни центрове и социални услуги участваха в обучения и индивидуални занимания
 • Видео „Подкрепа за деца и младежи, пострадали от насилие и живеещи в институции“
 • Видеа за младежи от институции
 • Наръчник за щастие – Наръчник за младежи, напускащи социални услуги
 • Моите права – Наръчник за деца в институции
 • Лифлети
 • Преведени и адаптирани обучителни методики за специалисти и провеждане на уъркшопи с деца

 

Материалите за деца и младежи може да бъдат намерени в Библиотека за деца и младежи

Обучителните методики могат да бъдат намерени в Библиотека за специалисти

Анализите и докладите са налични в Библиотека - анализи и доклади

Тук можете да видите резюме на Външната оценка на проекта (на бълг език) и EVALUATING PROJECT SUPPORTS (in English)

Вижте Манифест и The Manifesto (in Engl)

Акценти:

30 April, Bulletin SUPPORTS (in English)

30 април, Бюлетин на проекта (на бълг език)

29 април, Фондация „П.У.Л.С.” проведе онлайн финална международна конференция по проект “SUPPORTS – подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна грижа”

21 април, Фондация „П.У.Л.С.“ проведе онлайн транснационален семинар с участници от България, Португалия и Италия

 

 

Ресурсите на португалски и италиански език са достъпни на сайтовете на пратньорите на проекта. 

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search