Насилие над деца

Как да реагираме, ако дете ни разкаже, че е претърпяло насилие?

  • Останете спокойни и дайте шанс на детето да Ви разкаже по свои собствен начин какво се е случило
  • Не реагирайте прибързано и не критикувайте по никакъв начин.
  • Уверете детето, че му вярвате и се радвате, че ви е разказало
  • Уверете детето , че не е направило нищо нередно
  • Уверете го, че ще направите всичко възможно, то да не бъде наранявано отново и че ще му окажете съдействие. Не обещавайте на детето, че ще направите нещо изключително и специално, което не е по вашите способности.
  • Сигнализирайте отдела за „Закрила на детето” и други служби и специалисти, работещи с деца в риск

Според Закон за закрила правата на детето всеки от нас е длъжен да сигнализира компетентните органи, когато има случай на насилие спрямо дете, независимо дали е физическо, психическо или сексуално и дали се извършва от непознат на улицата, в училище или у дома от родител, роднина или близък човек.

Запомнете, че почти без изключения, децата не лъжат, когато говорят за насилие, освен в случаите, когато отричат, че то се е случило

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search