ПРИЛОЖЕНИЯ за използване на методиката в практиката

Приложениятя са част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“,
Практически наръчник за обучители, а
втор: Екатерина Велева и екип на фондация П.У.Л.С., 2018

 

Приложение 1: Индикатори за видовете насилие

Приложение 2: Групи и групов процес

Приложение 3: Защитни механизми

Приложение 4: Възрастови характеристики на развитие

Приложение 5: Декларация за информирано съгласие на родител

Приложение 6: Книжка “Моето лично тяло”

Приложение 7: Клип “Моето лично тяло”

 Приложение 8: Книжка “Всяко дете има право да бъде докосвано с обич”

Приложение 9: Програма като стъпков процес -3-6 години
Приложениeтo се предоставя след преминато обучение за обучители.

Приложение 10: Програма като стъпков процес -7-18 години
Приложениeтo се предоставя след преминато обучение за обучители.

Приложение 11: Клип “Телесното наказание”

Приложение 12: Младежки клуб “Да бъдем приятели”

Приложение 13: Позитивно родителстване
Приложениeтo се предоставя след преминато обучение за обучители.

Приложение 14: Видове родителски грижи

Приложение 15: Анализ на резултатите от скринингово изследване

Приложение 16: Национално представително изследване на нагласите към телесно наказание в България

Приложение 17: Микроанализ относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца в България

Приложение 18: Етичен кодекс за работа с деца

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search