Сексуално насилие

Етапи, през които преминава жертвата, преживяла сексуално насилие

There is no translation available.

Етапите, през които минава всяка, жертва на сексуално насилие, СА СТРОГО ИНДИВИДУАЛНИ, затова не могат да се категоризират в отделни фази. Етапите, които са отразени по-долу са по-скоро приблизителни. Не е задължително жертвата на насилие да преживява травматичната ситуация точно в този ред на мисли и чувства.

1 ЕТАП: ОТРИЧАНЕ

“Не може да бъде”. “Не, това не се е случило”. “Нищо чак пък толкова не се е случило, голяма работа”!

Жертвата се чувства унизена и се дистанцира от самата себе си. Тя говори и разказва без детайли и емоции, все едно се е случило на друг човек. Когато тя започне да приема случилото се, страховете и вътрешното напрежение нарастват. Постепенно започва да приема сериозността на случилото се събитие. Отричането на ситуацията на насилие е обратен процес на възстановяването. През този период е възможно жертвата да увеличи секса с партньора си . По този начин демонстрира, че нищо кой знае какво не се е случило, и че обича партньора си, независимо от сексуалното насилие. Така компенсира нанесената травма. Възможно е напълно да откаже да прави секс с него, защото е огорчена от другия пол и не може да ги понася.

2 ЕТАП: КАТАРЗИС

Жертвата започва да намира чувствата си, да ги разпознава и идентифицира. Важно е тя да започне да говори за детайлите на изнасилването, колкото по-подробно, толкова по-добре. Можете да и помогнете да говори за травматичното събитие, като предимно мълчите и я изслушвате. Много важно е да може да контролира разговора, който води с вас.

В този момент жертвата на насилие се страхува от оценка. Добре е да излъчвате приемане, разбиране и най–вече да подкрепите факта, че пострадалия няма вина и че вярвате на всичко, което ви разказва.

3 ЕТАП: ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ВИНА

По-безболезнено е да реши, че тя е виновна, отколкото да приеме, че светът е лош. На този етап е добре да подкрепите факта, че тя е жива и че не е виновна за случилото се. Важното е да помогнете на жената да види абсурдността на вината и да разбере, че на всеки може да се случи подобно нещо, защото понякога светът просто е несправедлив.

4 ЕТАП: ОСЪЗНАВАНЕ, ЧЕ Е ИМАЛА ЗАГУБА НА КОНТРОЛ

Жертвата се изправя лице в лице с тъгата. Понякога може тя да изпадне в “психичен ступор”. Да смята, че веднъж ако се разплаче, никога няма да може да спре. Добре е да назовете този факт и да я предразположите да плаче.

За да може да премине към следващата фаза е важно жертвата да не си създаде страх по отношение на всички мъже, като например да се страхува от мъжете на улицата, а да знае че всеки мъж сам по себе си е индивидуален, като всеки човек.

5 ЕТАП: ГНЯВ И ЯРОСТ

Възможно е жертвата да стане гневна срещу своя партньор (“Ти с нищо не можеш да ми помогнеш”), към полицията (че не са заловили изнасилвача), към близките си (защото те не я разбират достатъчно, понеже не са преживели същото) и др.

През този етап можете да помогнете на жертвата да насочи “правилно” гнева си, а именно към изнасилвача, а не към близките си.

           

6 ЕТАП: ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЧИЛОТО СЕ

През този етап жертвата вече е в състояние да ругае насилника. Възможно е да реши да помага на други хора, претърпели подобно нещо.

Може да излезе с решение, че от тук нататък би искала да живее по друг начин, или да си изгради друга нагласа и гледна точка за света и живота. Може да реши да смени социалното си обкръжение или да обръща по-голямо внимание на близките си и по-често да им казва и показва, че държи на тях.

По пътя на преодоляване на тези етапи е възможно да се наложи консултация с психолог. Някой път се случва така, че след подобно травматично събитие на жертвата й е нужно много време, за да може да има пълноценен емоционален и сексуален живот.

Успешното преживяване на травматичното събитие е етапа на който жертвата си казва “Да, на мен ми се случи нещо ужасно, но това не означава, че няма да живея по-нататък с това и да живея добре, въпреки това”.

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search