Обучения за родители

„Позитивно родителстване“

Сензитивираща обучителна програма за родители и бъдещи родители

Целта на тази програма е да се подкрепят родителите и да се подобрят родителските им умения, за да могат те да се справят с ежедневните предизвикателства, като съумяват да предотвратят възникването на проблеми. Акцентът е върху използването на положителни родителски практики.

Програмата за родители е до голяма степен изградена върху книгата ”Parenting that works; Building skills that last a lifetime. Авторите на книгата са опитни клинични детски психолози в Америка, E.R. Christophersen и S.L Mortweet.

Основни параметри на програмата

  • Група от 16-20 родители/бъдещи родители
  • Провеждане на 4 обучителни модула
Image

Основни теми

Родителстване и поведение

В какво се състои родителстването?
Обикновено терминът се отнася до преподаването, инструкциите и напътствията, които възрастните използват, за да повлияят на поведението на децата. Дори ако хората по принцип смятат, че знаят какво означава дадено поведение, е полезно да мислим малко повече за неговата значимост.
Основни проблеми при родителстването
Възпитаване на поведение.
Добри родителски умения? Позитивна обратна връзка и похвала

Десетгодишен план

Няма как точно да се подчертае факта, че родителстването е трудна задача и че неговият успех зависи от усилията, които се полагат в и за него. Подобно на другите работни места, е необходимо да се определят цели и да се работи систематично за тях, за да бъдат постигнати добри резултати.

Поради тази причина родителите трябва да гледат напред и да решават какво искат да постигнат при възпитанието на детето си. Това ще помогне на родителите да решат, какво искат и на какво трябва да дават приоритет в ежедневното си родителстване.

В този модул ще се обсъди така нареченият "десетгодишен план", как може да бъде полезен като инструмент и насоки в родителската роля.

Установяване на ред и правила

– Как да създадем рамка в ежедневието с децата – ставане, хранене, разходки и др.

Има много причини за създаване на ежедневен график с определени задачи в дома. Важен аспект е редовността в ежедневието на децата, защото това би им помогне да възприемат добри навици за хранене и сън.

Говорене с децата

Ползи, активно слушане, тихо време, разговори и комуникации и други.

Себеуспокояващи умения

Помощта на детето да се научи да се самоуспокоява и да използва уменията за самоуспокоение е една от най-важните задачи на родителите.

Някои деца се раждат със спокоен темперамент и по-добри умения за самоуспокоение, отколкото други. Други деца се превъзбуждат по-лесно, но все пак е възможно да се започне от рано да се заучават тези умения дори у бебета.

Колкото по-рано родители започнат да учат детето на умения за самоуспокояване, толкова по-лесно и по-бързо ще бъде за него / нея да ги научи.

Независима игра

Освен че насърчава развитието на умения за самоуспокоение, също така е важно децата да се научат на умения да играят самостоятелно.

Независимата игра означава, че детето има способността да играе щастливо и самостоятелно, без участието на други, за продължителен период от време.

Има много видове трудни задачи, с които човек се сблъсква през целия си. Тези задачи ще бъдат по-лесни за поемане и справяне с това, ако човек е усвоил умението да работи самостоятелно. Независимата игра е основата за тази способност.

Дисциплина

При родителстването е необходимо да знаем как да използваме дисциплината. Има различни мнения относно това, кои са най-добрите методи.

Целта е да се използва дисциплина по начин, по който детето получава обратна връзка за поведението си и това ще го подтикне да демонстрира подходящо поведение в бъдеще.

Методите на дисциплина, като например някакво “наказание”, се използват като допълнение към  на желаното поведение. Това служи, за да се даде ясно послание за това, какво поведение е неприемливо.

В този контекст се подчертава, че понятието за наказание се използва в академичен смисъл и по никакъв начин не е същото като физическото наказание.

Хленчене и избухване

Повечето от нас знаят с какво асоциират думите хленч и хленчене и често го срещат в нашите взаимоотношения с деца, а дори и при възрастни.

Това е много често срещано оплакване от страна на родителите.

Много хора смятат, че е трудно да се справят ефективно с хленченето и да не позволяват на децата да ги разиграват с хленченето си.

Избухливият характер също е често срещано при деца. Този въпрос ще бъде разгледан в тренинга и това как е възможно да се справим с гнява и да предотвратим изграждането му на навик от страна на децата.

При възникнали въпроси или нужда от допълнителна информация можете да се свържете с екипа на Фондация „П.У.Л.С.” на телефон 076 60 10 10, както и имейл: pulse.women@gmail.com

 

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search