За деца и младежи

This image for Image Layouts addon
Манифест

Създаден от Консултативния съвет на младите хора през април 2021 г.

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Пътеводител към щастие

Книжката е предназначена за всички пораснали деца, напускащи резидентната грижа и тръгващи по своя път с много надежда за щастие!

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
A Guide to Happiness

This is a booklet for all grown-up children leaving residential care and setting out on their own life journey, filled with hope for happiness!

Download and Read
This image for Image Layouts addon
Моите права

Наръчник за деца, живеещи в институции, предоставящи резидентнa грижаИзтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
My Rights

A handbook for children in residential care

Download and Read
This image for Image Layouts addon
Наръчник за забавление

Дори еднократната употреба на психио-активни вещества може да има сериозни последствия върху мозъка и цялостното ти здравословно състояние.

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Какво е сексуално насилие

Брошура

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Порастване. За какво става въпрос?

Променя се тялото, променят се чувствата,
променят се взаимоотношенията ни с другите.
А може би няма такова нещо? Или поне не още?

2020

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Is that proper education

Educational series “My personal body – respect and self-esteem”

2019

Download and read
This image for Image Layouts addon
Дали това е възпитание

Брошура от поредицата “Моето лично тяло – уважение и себеуважение”

2019

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Моето лично тяло

Книжката се препоръчва като помагало за работа с най-малките деца.

2018

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Моето лично тяло

Книжката се препоръчва като помагало за работа с деца на възраст от 3 г. до начална училищна възраст.

2018

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Всяко дете има право да бъде докосвано с обич

Брошура

(от 3 до 6 години)

2018

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Приказка или реалност

Автор: Даряна Василева

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Младежки клуб "Да бъдем приятели"

Брошура

2018

Изтегли и прочети
This image for Image Layouts addon
Дали това е насилие

Автор: ПУЛС

Изтегли и прочети

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search