Рехабилитационна програма за хора, пострадали от насилие

Според Закона за интеграция на хората с увреждания (в сила от 01.01.2005г.) "Рехабилитация" е последователен и непрекъснат възстановителен процес, който подпомага човека да достигне автономност, в смисъла на оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално развитие.

Мисия: Програмата предоставя на пострадалите добри практики и техники на работа  от специалисти в областта на психичнтото здраве,  които  подпомагат повишаване качеството на живот на хората.

Цели на програмата:

 • възстановяване на пострадалите
 • интеграция в общността
 • придобиване на автономност
 • преодоляване на социалната изолация
 • подобряване качеството на живот
 • възвръщане на загубени социални умения, в следствие на страданието

 

Всеки човек носи у себе си уникален потенциал да се възстановява след стрес, катастрофално събитие или травматични преживявания. Често, за да разгърнем този потенциал, е нужно някой да подаде ръка.

На кого помагаме

 • хора, пострадали от домашно насилие
 • хора, пострадали от сексуално насилие
 • хора, оцелели от трафик
 • семейства в риск по смисъла на Закона за защита от домашно насилие
 • деца в риск от насилие, неглижиране, изоставяне

 

как помагаме

 • помощ и подкрепа по време на криза (настаняване и кризисни интервенции)
 • правно консултиране и защита
 • медиация
 • психологическо консултиране
 • дългосрочна психотерапия
 • консултиране по телефона, предназначено за хора от отдалечените райони и такива, които искат да запазят анонимност

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search