violence prevention

 

Най-добрият начин да се борим с насилието е да създадем условия, в които то да не може да се случи.

Мисия:

Да развие у населението разбиране за феномена насилие/злоупотреба в човешките отношения чрез преоценка на културалните, социалните, семейните и психологическите фактори, определящи насилието;

Да активира отговорните служби и институции чрез на обмен на опит и информация

Програма ''Превенция на насилието'' е предназначена за широката общественост, както и за отделни социални групи:

 • ученици
 • родители
 • учители и директори на училища
 • институции
 • маргинализирани групи
 • медиите

       

Цели:

 • да формира у гражданите нагласи на неприемане на насилието
 • да прави гражданите чувствителни по темата за насилието и съпричастни към страданието
 • да повишава информираността на населението по теми като домашното насилие, трафикът на хора, сексуалното насилие
 • да повишава правната култура на гражданите
 • да повишава психологическата култура на гражданите
 • да повишава уменията на представителите на институциите и полицаите да разпознават жертви на насилие и да оказват адекватна подкрепа и насочване
 • да поддържа работната мрежа в региона

   

Дейности:

 • организиране на събития: тренинги, семинари, кръгли маси, международни и регионални конференции, дискусии, работни срещи
 • издаване на информационни материали
 • организиране на информационни кампании
 • лобиране
 • активна работа и включване на младите хора – младежки инициативи, кампании, извънкласни дейности, арт групи, дискусии с младежки лидери и организации, образование от типа връстници-към-връстници, неформално образование, Стаи на доверието, др.

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search