Психологическо консултиране

Услугата „Психологическо консултиране и подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие, и техните семейства и близки”  е част от програма “Рехабилитация” на организацията.

Консултациите са безплатни за хората, пострадали от насилие, станали клиенти на Кризисния център.

Продължителността на една консултативна сесия е един час.

Услугата „Психологическо консултиране”  е предназначена освен за хора, жертви на насилие, и за родители чийто деца  имат затруднения в социалното им функциониране, имат агресивно поведение, или  са преживели злоупотреба или проблем в развитието.

Image

Мисия на програмата: Възвръщане на загубени умения в следствие на страданието от насилие

Цели на програмата:

 • възстановяване на пострадалите
 • интеграция в общността
 • придобиване на автономност
 • преодоляване на социалната изолация
 • Подобряване качеството на живот

Целеви групи:

 • жени, юноши и деца, пострадали от домашно насилие
 • жени, юноши и деца, пострадали от сексуално насилие
 • хора, оцелели от трафик
 • семейства в риск по смисъла на Закона за защита от домашно насилие
 • деца в риск от насилие, неглижиране, изоставяне

Психологическото консултиране може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия).

Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми. Чрез изследване на актуалните проблеми в дълбочина и във взаимовръзка с минали събития и преживявания, психологическото консултиране позволява да се открият механизмите, които стоят в основата на проблемните взаимоотношения. То включва идентифициране на нови поведенчески възможности и избор между тях, научаване на нови умения за по-добро справяне с проблемите, постигане на по-добро разбиране на това, което се случва в ежедневието.

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search