Екип на проекта "Разработване на мониторингова методология..."

Проект "Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България"

Developing monitoring methodology and providing national monitoring of policies and institutional practices related to domestic and gender-based violence in Bulgaria”

Екип на проекта и партньори

Фондация „П.У.Л.С.” е организация, която помага и подкрепя хора, пострадали от насилие, повече от 21 години. Организацията управлява кризисен център за настаняване на лица и деца, пострадали от домашно насилие и / или трафик на хора. Основният екип на Фондация „П.У.Л.С.”-Перник се състои от психолози, социални работници, педагози и юристи. Всички те имат натрупан опит и знания при оказването на помощ на хора, пострадали от насилие, както и при консултиране на извършители на насилие.

EVeleva PULSЕкатерина Велева е Председател и съосновател на фондация „П.У.Л.С.” . Тя е клиничен психолог с повече от 21 години опит в работата с хора, пострадали от насилие. Автор на методики за обучение, като на базата на многогодишния си клиничен опит обучава и супервизира експерти и специалисти, пряко ангажирани в работа с деца и лица, жертви на насилие и/или трафик – ДСП, ОЗД, МВР, Прокуратура, Съд, както и учители, родители и приемни родители. Супервизира и обучава освен специалисти и експерти на територията на областите Перник,София и Дупница, така и на територията на Кърджали и Хасково и др.. Автор e на Практически наръчник за обучители „Моето лично тяло – уважение и себеуважение“. Екатерина е магистър по клинична социална работа, бакалавър по психология, а също така е специалист като детска медицинска сестра. Има опит и като хоноруван преподавател по психология.

YAndonova PULSЮлия Андонова е директор "Развитие и комуникации" във Фондация „П.У.Л.С.“. Тя има над 16 години опит в провеждане на обучения и организиране на събития. Юлия управлява комуникациите с медии, дарители и развива политика за набиране на средства. Тя успешно координира десетки проекти и събития на местно, национално и международно ниво. Има богат опит в разработването и прилагането на обучителни методики за деца, младежи и други целеви групи, както и работа с уязвими групи –зависими, ромска общност и др. Магистър е по „Практическа философия“. Възпитаник на Лондонско училище по PR и Българско училище по политика „Димитър Паница“
Лидия Иванова е счетоводител към Фондация „П.У.Л.С.“. Управлява и контролира целия финансов процес в организацията. Тя следи за правилното изразходване на средствата на организацията, както и за получените приходи. Лидия периодично разработва и следи за прилагането на счетоводна политика, вътрешен правилник за дейността на организацията Тя осъществява финансово управление на проекти към български и международни финансиращи организации.

Марияна Евтимова е изпълнителен председател на Фондация “П.У.Л.С.”. Тя също така е практикуващ адвокат с над 20 години опит в съдебна зала. Участва в експертни групи в Народното събрание за законови промени - Закон за защита от домашно насилие, нов Семеен кодекс; изменения на Наказателния кодекс и други; Марияна e изготвила правни анализи, част е от екипи, които създават методологии за работа в Кризисен център и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, засегнати от насилие или трафик на хора; наръчници и изследвания във връзка с насилието над жени и деца; насилие, основано на пола, сексуално насилие над деца, телесни наказания над деца, работа по случаи на домашно насилие и др. Тя е и обучител на специалисти, работещи в областта на домашното насилие. Марияна е магистър по Право.

Аксиния Йорданова е Директор на Кризисен център за хора и деца, пострадали от насилие, трафик на хора и други рискови групи към Фондация “П.У.Л.С.”. Тя е психолог и клиничен социален работник, работещ с хора, пострадали от насилие. Аксиния е дългогодишен треньор по програми за работа с деца в детски градини и училища. Тя е и обучител на специалисти и приемни семейства по темите за превенция на насилието. Аксиния има магистърска степен по клинична социална работа и бакалавърска степен по философия.

Ася Александрова е директор на Център за социална рехабилитация и интеграция „Татяна Арсова” към Фондация “П.У.Л.С.” и ръководи програмата „Превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали или в риск от попадане в трафик”. Тя консултира хора, които са пострадали от насилие или са изложени на риск, както и изпълнява дългосрочна терапевтична работа. Ася има богат опит като обучител и ръководител в областта на превенцията и пряката подкрепа на институции, приемна грижа, училища и детски градини. Тя осигурява индивидуално и групово / семейно / консултиране и терапия за лица и деца, независимо от проблема. Ася е част от екипа създал "Наръчник за професионалисти, работещи с жертви на трафик" и Наръчник за специалисти за работа с случаи на домашно насилие ". Тя е магистър по Психология и има допълнителна квалификация в областта на семейното консултиране.


Академията за правата на човека/Human Rights Academy/ е независима, неправителствена организация, която работи за насърчаване на зачитането на международните права на човека в Норвегия и в чужбина, като организира образователни дейности, разработва учебни материали и предоставя консултативни и експертни дейности по правата на човека, междукултурното разбирателство и демократичното гражданство. Академията за правата на човека работи с партньори в Русия, България, Полша, Португалия, Румъния и други страни. Академията за правата на човека е член на DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe -Образование за демокрация и права на човека в Европа), мрежа от 40 организации / институции в 20 европейски държави, работещи с образование в областта на правата на човека и демократичното гражданство. От 2008 г.

Лилиан Хьорт (кандидат. Доц. Д-р) е директор и главен изпълнителен директор в Академията за правата на човека, Осло, Норвегия. От 1997 до 2007 г. тя работи в Норвежкия хелзинкски комитет, а от 1993 г. като изпълнителен директор в норвежкото министерство на местното управление и труд. Повече от 20 години Лилиан организира и реализира образователни и други проекти, свързани с правата на човека, междукултурното разбирателство и демократичното гражданство в Норвегия и в чужбина. Тя е автор на няколко книги и онлайн източници.

Солвейг Бергман (д-р соц. Д-р) е изследовател и експерт по домашно / основано на пола насилие. От 2013 г. тя работи в Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies-NKVTS) Осло, Норвегия) като старши изследовател и директор на научните изследвания. Солвейг беше координатор на сътрудничеството в рамките на програмата за безвъзмездна помощ на Норвегия / ЕИП в (NKVTS) през 2012 г. и 2013 г. От 2003 г. до 2011 г. тя беше директор в Северния институт по пола (Осло), Северния съвет на министрите.

Основан в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията насърчава процеса на реформи в Европа чрез въздействие върху политиката и гражданското общество. Мисията на Центъра за изследване на демокрацията е „изграждането на мостове между науката и политиката“, и като независим, интердисциплинарен аналитичен институт, той съчетава широк спектър от знания, умения и възможности. Изграждането на мостове е утвърден метод за обединяване усилията за социална промяна и създаване на нови партньорства. Със своята тридесетгодишна история, Центърът се утвърди не само като генератор на идеи, но и като активен участник във формирането и осъществяването на обществените политики.

Photo GTzvetkovaД-р Гергана Цветкова e научен сътрудник в Социологическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. Нейните изследователски интереси включват човешки права, външна политика и демократизация. Гергана е автор на редица статии в тази сфера, представяйки научната си работа на множество международни конференции. Преди да се присъедини към CSD, Гергана работи в НПО сектора като асоцииран мениджър на Световната организация срещу инсулта (Швейцария), както и като програмен координатор на Фондация „Свободна и демократична България“. Има предишен опит като старши редактор на „Политикон“, научното списание на Международната асоциация на студентите по политически науки и в продължение на две години ръководи изследователското звено „Теория на международните отношения“ в тази асоциация. Получава степен Доктор (cum laude) по човешки права, политика и устойчивост от Висшето училище „Света Ана“, Пиза, Италия.

Photo LYakovaД-р Лилия Якова е научен сътрудник и директор на Социологическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. В областта на нейните интереси попадат социално маргинализираните групи, социалната справедливост, комуникациите и политиките за социална промяна, изграждането на мира и организационните политики. Извършвала е изследователска дейност към Института „Хъдсън“ в САЩ. Има опит в НПО сектора като мениджър на международните връзки, продукти и услуги в Международния съвет на самодейните средища (България). В CSD Лилия Якова работи по теми, свързани с уязвими групи, политики в сферата на заетостта по линия на етническите малцинства, управление на религията и религиозно многообразие. Притежава докторска степен от Университета „Пърдю“ в САЩ.

Photo LKunevaЛеда Кунева е сътрудник проекти към Центъра за изследване на демокрацията (CSD) и кандидат-Магистър по Правата на човека в Лондонско училище по икономика и политически науки (LSE) със специализация в сферата на социалния пол, теориите на справедливостта и равенството и международните права на човека. Стажувала е в Дирекция „Двустранни отношения – Близък Изток и Африка“, отдел „Африка на юг от Сахара“ към Министерство на външните работи на Република България. През 2018 година завършва двойна специалност с почести по Международни отношения и право в Училището за ориенталски и африкански науки (SOAS University of London), получавайки наградата на Правния факултет за най-добро представяне по Публично международно право и наградата „Лавър“ (Laurel) на Университета на Лондон за цялостен принос. Областите на нейния интерес включват права на жените и децата, международно хуманитарно право, недискриминация, развитие на страните в южното полукълбо, радикализация и органични форми на демокрация.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search