Сексуално насилие

Видове сексуално насилие

There is no translation available.

Съществуват различни дефиниции за сексуалното насилие. Една от тях е дадена от Европейската Комисия, която го определя като недопустимо поведение, основано на пола, което е неприемливо, нежелано и обидно. Това поведение може да бъде пасивно или активно и да се изразява във:

 • цинични шеги;
 • намеци за външността, които карат жертвата да се чувства неудобно;
 • нежелани докосвания;
 • нежелано сексуално внимание;
 • обиди или подигравки от сексуално естество;
 • прекалено фамилиарничене;
 • показване на порнографски материали;
 • предложения за интимност с цел повишение в кариерата;
 • принуда за сексуални контакти;
 • изнасилване.

Изнасилването представлява насилствено сексуално проникване във влагалището или ануса на жертвата, извършена против нейното желание.

Според тази дефиниция насилника и жертвата могат да бъдат от всеки пол. Също така за изнасилване се смятат случаите, при които жертвата е неспособна да даде съгласие поради наличие на умствена изостаналост, психоза, променено съзнание (при употреба на наркотици, алкохол или медикаменти), при наличие на заболяване.

Изнасилването е вида насилие, при което жертвите най-рядко се обръщат за помощ към полицията или към психологическите центрове. Данните от малкото на брой жени потърсили помощ сочат, че обикновено в 60-80% от случаите, насилника е от най-близкото обкръжение на жертвата или поне я познава. Далеч по-малко са случаите, при които жени са изнасилени от непознат.

Много често насилниците подчиняват жертвите си чрез сплашване или подкупване. Целта е жертвата да обещае да не казва на никого за станалото. Ако извършителят е член на семейството или близък роднина, околните изпитват чувства на вина, което може да ги подтикне да прикриват станалото и да не назовават акта на сексуална злоупотреба.  

Жертви на сексуално насилие могат да бъдат деца и юноши от всеки пол и всяка възраст. Под сексуално насилие при деца се разбира физическо проникване в тялото на детето (изнасилване или опит за изнасилване), както и всички други сексуализирани действия, като разголване на детето, опипване, “галене”, “игра” с половите органи, целувки извършени по сексуален начин, блудство, въвличане в порнографски снимки и пр. Сексуалното насилие може да бъде комбинирано и с психическо насилие – съзнателно разголване пред детето, манипулиране чрез разговори на сексуални теми, употреба на цинизми, показване на порнографски материали.

Contact Us

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • pulse.women@gmail.com

 • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search