Реализирани проекти

Нов проект срещу сексуалното насилие

puls project 2 3През ноември 2015 г., Фондация “П.У.Л.С.” започна реализирането на дейности по проект “Умения за живот, Лидерство, Неизчерпаем Потенциал (УЖЛНП): Подкрепа на деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и фасилитиране на практиките на участие”, финансиран от Европейската комисия. Водеща организация на проекта е Университетът на Бедфордшир/University of Bedfordshire/, Англия, а Фондация “П.У.Л.С.” участва като партньор по проекта, заедно с други организации (Barnardo’s/ SECOS, Stichting Alexander, Terre des hommes Foundation Lausanne- Romania и Terre des hommes Foundation ‘Lausanne’- Hungary/ Regional Office) от Холандия, Англия и Румъния.

Проектът е фокусиран върху проблемите, свързани със сексуалното насилие над деца и млади хора, които са и основна целева група. Основните две главни цели на проекта са да изгради капацитета на доставчиците на специализирани услуги, които да развият безопасни, етични практики за участие на млади хора, засегнати от сексуално насилиe и да ги овласти да развият познания, умения и капацитет чрез програми за умения за живот и лидерство, както и чрез развиване на техни собствени дейности по превенция, ръководени от младежи.

За постигането на тези цели, екипът по проекта планира да осъществи доста амбициозни дейности, започвайки от прегледа на наличната литература по проблема на местно ниво, разработване на хорариум за провеждане на обучителни програми и умения за лидерство и завършвайки ползотворната си дейност с оценка и анализиране на данните от оценката и изготвяне на отчети, статии и обучителни пособия с цел споделяне на натрупаното по време на проекта знание.

puls project 2 1Особен интерес представлява сформирането на т.нар. Държавна Консултативна Група, която ще се състои от 6 специалисти в различни направления по темата и проблемите на насилието над деца и млади хора. Основна функция на тези професионалисти ще бъде да предоставят съвети относно дейностите в страната като се гарантира, че децата и младите хора са ангажирани безопасно и етично и че плановете се изпълняват в съответствие с първоначалното описание на проекта.

Друг още по-интересен факт е, че в допълнение към Държавната Консултативна Група всяка страна партньор ще установи и Местен Консултативен Комитет, съставен от шестима деца и младежи, чиято основна роля ще бъде да гарантира отчетност, да дава съвети относно развитието на програмата за уменията за лидерство и да помага на децата и младите хора, които ще разработват свои собствени проекти чрез предоставяне на първоначални идеи и действащи като “тестова аудитория“. Това на практика означава, че “възрастните” ще се поучат от “младежите” и техния опит при разработването на програмите за младежи. Членовете на този комитет обаче задължително трябва да са на възраст между 15 и 18 години.

puls project 2 2Към текущия момент, Фондация “П.У.Л.С.” и специалистите, работещи в организацията, са започнали провеждането на първите проучвания за определяне ситуацията в държавата по проблемите, свързани със сексуалното насилие като изготвя документ, който ще бъде обобщен с подобните на него доклади от водещата страна на проекта и от държавите партньори. Чрез този документ се цели получаването на ясна визия за това в каква насока трябва да се работи, проблемни и ключови позиции в работата с деца и млади хора. В момента, Фондация “П.У.Л.С.” организира и провежда проучване за това специалисти от какви организации биха допринесли най-много с включването си и участието в Държавната Консултативна Група. В последствие, представители на всяка една група (на местно ниво) от всички организации, участващи в проекта, ще бъдат поканени в Англия, където ще участват в среща по изготвянето на насоки за последваща работа. Заедно с подбора на членове за тази група, тече и процедура по подбор на деца и млади хора за включването в Местния Консултативен Комитет. Имайки предвид факта, че Фондация “П.У.Л.С.” има дългогодишен опит в работата с деца и млади хора, участвали в предишни проекти, се предвижда, че този комитет ще бъде една ефективна структура, която ще допринесе изключително много за ползотворната работа на Държавната Консултативна Група.

А най-интересното тепърва предстои.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2021. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search