Позиции

Заплаха ли е Истанбулската конвенция за българската конституция

There is no translation available.

28 януари 2018

Като организация, регистрирана в обществена полза и работеща над 18 години по програми за превенция и директни услуги за лица и деца, пострадали от насилие, трафик и други рискови групи, Фондация „Позитивни умения на личността в социума” заявява своята твърда подкрепа ЗА ратификацията на Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие от страна на Българската държава, и се обявяваме против всички неверни внушения и твърдения, свързани с нея, базирани на незнание, непознаване на темата или на целенасочена манипулация на общественото мнение. Изместването на публичния дебат в грешна посока е равносилно на ОТКАЗ ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Като цяло, ратифицирането на Конвенцията ще доведе до надграждане българското законодателство чрез предприемане на необходимите законодателни мерки (включително чрез премахване на закони и практики, които дискриминират жените; както в сферата на гражданското, така и на наказателното право, вкл. чрез осигуряване на компенсация на пострадалите; чрез криминализиране на физическото, психическото насилие и преследването, както и на сексуалното насилие, вкл. изнасилването в брака и в съпружески съжителстваща двойка; чрез възприемане на насилието в брака и в съпружески съжителстваща двойка като отегчаващо вината обстоятелство и др.), а също и други такива за насърчаване и защита правото на всички, особено жените, да живеят свободни от насилие както в публичния, така и в частния сектор.

Запознайте се с изчерпателния Правен анализ на Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на адвокат Марияна Евтимова, член на УС на Фондация “П.У.Л.С.” и адвокат с над 20 годишен стаж в защитата на пострадали от насилие.

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search