Позиции

За насилието в семейството и позицията на Президента на Република България

There is no translation available.

Фондация “П.У.Л.С.” изпрати отворено писмо до Президента на Република България, Министър председателя на Република България, Председателя на 44то Народно събрание и Омбудсмана на Република България във връзка с изказванията на г-н Румен Радев за Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Текст на писмото:

С настоящото писмо екипът на Фондация „П.У.Л.С.” изразява своето дълбоко неразбиране и притеснение от последно развилите се събития по отношение на Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и изказването на Президента на Република България г-н Румен Радев в Брюксел.

Изключително недоумение будят представените доводи за“здрав разум“ на българското общество, относно отлагането на ратификацията на Конвенцията, в противовес на непрекъснато ескалиращо насилие в същото това общество и последните трагични събития на насилие в дома, институциите и обществото.

Не сме съгласни, че   „Това е зле написан документ, който не трябва да се ратифицира” поради факта, че конвенцията предоставя възможност за Превенция, Протекция и Преследване на извършителите и дава възможност за достатъчна грижа за пострадалите.

Конвенцията е фундамент, който е събрал най-доброто от всички международни актове, уреждащи защитата на правата на човека във всички аспекти-превенция на всички форми на насилие, защита на пострадалите лица и съдебно преследване на извършителите.

Нашата организация работи минимум с по четиресет пострадали всяка седмица и в момента на изписването на това писмо също беше подаден сигнал за жена в изключително тежко насилие, с нужда от настаняване.

Неправителствените организации, които са единствените до този момент институции, в които има разкрити Кризисни центрове са изключително малко – шест на брой за цялата страна и предлаганите специализирани услуги са също толкова малко, както и добре обучените специалисти за работа с пострадалите.

Ние сме  съгласни с изказването на г- н Радев за това, че този изключително тежък проблем трябва да бъде основен приоритет на Държавата и е необходимо самата държава да поеме отговорността за социална и законова регламентация. Не можем да разберем, обаче становището на Президента за това как НПО-та, които до този момент единствено се грижиха за пострадалите от близо 30 години се превърнаха в „контролни органи„. Неправителствените организации винаги са били гражданската съвест на обществото и изразители на основните водещи проблеми.

С настоящото писмо ние, специалистите от Фондация „П.У.Л.С.” още веднъж правим опит за повишаване на чувствителността на обществото по проблема за насилието, основано на пола и домашното насилие и призоваваме всички народни представители, отговорни органи и министерства към вземане на  спешни мерки в насока стопиране на процеса на ескалиращото неразбиране за широтата и мащабността на насилието и необходимите адекватни законови промени.

Затова и ратифицирането на Конвенцията ще доведе до надграждане на българското законодателство чрез предприемане на необходимите законодателни мерки (включително чрез премахване на закони и практики, които дискриминират жените; както в сферата на гражданското, така и на наказателното право, вкл. чрез осигуряване на компенсация на пострадалите; чрез криминализиране на физическото, психическото насилие и преследването, както и на сексуалното насилие, вкл. изнасилването в брака и в съпружески съжителстваща двойка; чрез възприемане на насилието в брака и в съпружески съжителстваща двойка като утежняващо вината обстоятелство и др.), а също и други такива за насърчаване и защита правото на всички, особено жените, да живеят свободни от насилие както в публичния, така и в частния сектор.

В отговор на притесненията по отношения на текстовете в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие изпращаме Правен анализ на същата от юрист с над 20 годишна практика и разбиране по проблемите на насилие и защита на човешките права.

Тази наша загриженост се споделя от  АЛИНАС за защита от насилие, основано на пола и още близо 180 неправителствени организации, с които заедно излязохме с открито писмо в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция.“

ЗА КОНТАКТИ:

ЮЛИЯ АНДОНОВА, Координатор „Програми, проекти и събития“, 076 60 10 10, е-майл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Contact Us

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

DONATION BANK ACCOUNT

Recipient / Holder: PULSE Foundation

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit Bulbank

Всички права запазени © 2022. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search