Актуални проекти

Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак

Период на реализиране: 26.10.2022 – 26.04.2024

Финансиран от Програма „Правосъдие“, малка грантова схема на НФМ

Като естествено надграждане и продължаване на основните дейности за предотвратяване на насилието и оказването на подкрепа на пострадали от насилие Фондация „П.У.Л.С.“ разработи този проект. Проектът "Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак" е насочен към подкрепа на развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на жертвите на домашно насилие да получат навременна помощ и подкрепа.

Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола чрез развитие и ефективни мерки в областта на домашното насилие и въвеждане на нови подходи в работата с уязвими групи, чрез включването им в тези процеси.

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на ромските жени и момичета, жертви на домашно насилие. Точни статистически данни за пострадалите от домашно насилие в България липсват, но неофициалните статистики сочат, че всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. Всъщност скритото домашно насилие и насилието, основано на полов признак е в много по- широки граници. Особенно тежка е реалността в ромската общност, където често липсва критичност и осъзнатост на проблема. Планираните дейности допринасят за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус уязвимите жени и деца от ромската общност.

Дейности:

  1. Информация, публичност, организация и управление
  2. Oценка на обучителните нужди, разработване на обучителни програми, oбучения за специалисти по превенция и борба с домашното насилие
  3. Разработване и внедряване на специализирани услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак
  4. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак
  5. Обмяна на опит и добри практики с партньор от Норвегия

 

 

Новини

1.12.2023 - Представители на Фондация „П.У.Л.С.“ участваха в работно посещение в Норвегия

4.12.2023 - Изложба „Пробуждане между редовете“ гостува в Перник

 

Документи и резултати

Оценка на обучителните нужди на специалисти по темата превенция и борба с домашното насилие (.pdf)

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „П.У.Л.С.“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Договор № BGJUSTICE -4.002-0007-C02

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search