Актуални проекти

КЛУБ "ДОВЕРИЕ" – в защита и подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие в регион Кърджали

Период на реализиране: 16 ноември 2022 – 16 май 2023

Финансиран от Български фонд за жените

През 2019 година Фондация „П.У.Л.С.“ стартира серия от инициативи насочени към проблематиката домашно насилие, насилие, основано на пола и насилие над деца в област Кърджали. Със серия от инициативи към организацията се сформира доброволческа група от местни жени-активистки за правата на жените, с които стартирахме гореща телефонна линия за подкрепа на пострадали от насилие и отворихме „Стая на доверието“.

Настоящият проект е естествено продължение на дейностите на место ниво за повишаване на знанията, информираността и чувствителността за правата на жените в регион Кърджали. Този проект поставя във фокус местна група от жени-активистки, които поставят революционни за региона теми – като правото на жената да продължи образованието си, защитата от насилие, правото да откаже брак...

Дейностите в този проект са насочени към обучение и овластяване на местни жени-лидери, които да поставят сред широката общественост и местни институции темата за равнопоставеност на половете и защита на жените от насилие, както и предоставяне на директна подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие.

Основна цел на проекта:

Този проект си поставя  за цел чрез развиване на капацитета и потенциала на местни жени-лидери от област Кърджали да повиши обществената чувствителност по темите дискриминация и насилие, основано на пола,  равнопоставеност на половете, феминизъм в региона, както и да развие и утвърди услуги за консутиране и подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие.

Дейностите в проекта се разделят условно в три групи:

1.         Дейности за подкрепа на пострадали от насилие, жени и момичета.

2.         Дейности за широката общественост и институции

3.         Общностни дейности – дискусии и разговори с жени в Кърджали и региона.

В рамките на проекта ще бъдат проведени серия от дискусии и срещи с представители на институции. Пострадалите от насилие ще имат достъп до безплатни психологически и правни консубтации.

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search